Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu www.rezidencesadova.cz

ve shodě s GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů (95/46/ES - General Data Protection Regulation)

Společnost Rezidence Sadová s.r.o. věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetových aplikací Rezidence Sadová s.r.o. (dále jen „web“). Rezidence Sadová s.r.o. neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Shromažďování osobních údajů
V případě, že bude společnost Rezidence Sadová s.r.o. potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů společnosti Rezidence Sadová s.r.o.), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která Rezidence Sadová s.r.o. shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web Rezidence Sadová s.r.o. navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Společnost Rezidence Sadová s.r.o. poskytuje uživatelům webu příležitosti k přímé spolupráci se svými zaměstnanci, odborníky a pracovníky, aby tak bylo možné sdílet vědomosti a novinky o produktech společnosti Rezidence Sadová s.r.o. a souvisejících technologiích. Chcete-li zabránit, aby Vaše emailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez Vašeho souhlasu, doporučujeme Vám, abyste si při vkládání emailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór počínali se zvýšenou opatrností. Další informace a pokyny pro bezpečné využívání technických komunit společnosti Rezidence Sadová s.r.o. jsou uvedeny níže.

Použití osobních údajů
Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Společnost Rezidence Sadová s.r.o. může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb společnosti Rezidence Sadová s.r.o., ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností Rezidence Sadová s.r.o. spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb společnosti Rezidence Sadová s.r.o.

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti Rezidence Sadová s.r.o. a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách společnosti Rezidence Sadová s.r.o. Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

Rezidence Sadová s.r.o. v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívaly k jiným účelům a nakládaly s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Společnost Rezidence Sadová s.r.o. může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) dodržení zákonů dané země a právních postupů společnosti Rezidence Sadová s.r.o.; (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti Rezidence Sadová s.r.o. a jejích webů; (c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Rezidence Sadová s.r.o., uživatelů produktů a služeb společnosti Rezidence Sadová s.r.o. či veřejnosti. Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má společnost Rezidence Sadová s.r.o. a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

Kontrola osobních údajů
Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Rezidence Sadová s.r.o. a její pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

Přístup k osobním údajům
Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí emailu Pověřence GDPR na emailu prodej@rezidencesadova.cz.

Zabezpečení osobních údajů
Společnost Rezidence Sadová s.r.o. věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

Soubory cookie
Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal.

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace - výmaz osobních dat
Pokud si myslíte, že společnost Rezidence Sadová s.r.o. schraňuje vaše data neoprávněně, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho Pověřenec pro ochranu osobních údajů na následující adresu prodej@rezidencesadova.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

Kontaktní informace
Pokud si myslíte, že společnost Rezidence Sadová s.r.o. toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adresu prodej@rezidencesadova.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

Dne 1.5.2018
Aleš Řihošek
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rezidence Sadová s.r.o.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely obchodní a poradenské činnosti, nejsou předávány třetím stranám mimo skupinu společnosti Rezidence Sadová s.r.o. a neslouží k automatickému zpracování. V případě žádosti o informace ke zpracování osobních údajů využijte emailový kontakt: prodej@rezidencesadova.cz. Společnost se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením EU 2016/679.
Copyright © 2024 sadova.cz.

Rezidence Sadová s.r.o. www.sadova.cz

+420 737 200 011
prodej@rezidencesadova.cz
Rezidence Sadová s.r.o.
Trojská 629 Trója 171 00 Praha 7